Informatie voor naasten

Een beroerte heeft een grote impact op alle leden van het gezin. Het ziekenhuis is uiteraard verantwoordelijk voor de zorg voor degene die getroffen is door de beroerte. Buiten het ziekenhuis, is de gemeente verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van het gezin. Hier vind je informatie en handige links naar organisaties die hulp of informatie kunnen bieden op verschillende gebieden.

Op de website Naasten in Beeld vind je algemene informatie over alle aspecten waar je als partner of naaste mee te maken kunt krijgen wanneer je partner of naaste wordt getroffen door een beroerte.


  • Als je naaste onder behandeling is van een medisch specialist, kan hij of zij verwezen naar worden naar medisch maatschappelijk werk voor gespecialiseerde psychosociale begeleiding. Eventueel kan dit overgedragen worden naar een maatschappelijk werker van de gemeente of een medisch maatschappelijk werker van de overnemende instelling.

    Er bestaan ambulante begeleiders die deskundig zijn in het begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten. Ze worden gefinancierd door de gemeente binnen de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Je kan zelf contact met hen leggen. Zij begeleiden ook de financiering via de WMO.

    Naast professionals in NAH zijn er ook andere organisaties die ambulante begeleiding bieden. Kijk hiervoor in de zorgzoeker onder de rubriek NAH organisaties.


Informatie voor naasten

Een beroerte heeft een grote impact op alle leden van het gezin. Hier vind je informatie en handige links naar organisaties die hulp of informatie kunnen bieden op verschillende gebieden. lees meer

Mantelzorgondersteuning

Je kunt bij verschillende instanties terecht voor ondersteuning bij het zorgen voor iemand die een beroerte heeft gehad. lees meer

Mantelzorgondersteuning

Je kunt bij verschillende instanties terecht voor ondersteuning bij het zorgen voor iemand die een beroerte heeft gehad.

Recent is door Expertisecentrum Hersenletsel Limburg onderzoek gedaan naar zorgbehoeften na hersenletsel (alle leeftijden). Hier zijn onder andere tips verzameld van en voor partners van mensen met hersenletsel. Deze zijn te downloaden op onderstaande website:


Gevolgen van een beroerte

Lees hier informatie over de zichtbare en onzichtbare gevolgen van een beroerte. Deze gevolgen gelden niet voor iedereen. De een heeft er meer last van dan de ander lees meer

Leven na een beroerte

Lees hier informatie over wat diverse hulpverleners voor je naaste kunnen betekenen. En over werk, studie en sport na een beroerte. lees meer

Zorgbehoeften na hersenletsel

Recent is door Expertisecentrum Hersenletsel Limburg onderzoek gedaan naar zorgbehoeften na hersenletsel (alle leeftijden). Hier zijn onder andere tips verzameld van en voor patiƫnten mensen met hersenletsel. ga naar tips