Zorgnetwerk

Bij de zorg voor patienten na een herseninfarct of -bloeding kunnen diverse hulpverleners betrokken zijn. lees meer

Zorgnetwerk

Bij de zorg voor patienten na een herseninfarct of -bloeding kunnen diverse hulpverleners betrokken zijn. Onderstaand overzicht staan de meeste zorgverleners vermeld en wat zij bieden, hoe een patiënt er terecht kan komen en of deze vergoed worden. Op de zorgzoeker kun je zorgverleners per regio vinden.


  • Een beroerte kan grote gevolgen hebben voor het leven van een patiënt. Het veranderde leven vraagt om aanpassingen van de patiënt en zijn of haar. De ambulant begeleider heeft aandacht voor deze veranderingen in de thuissituatie, zodat een patiënt in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven functioneren. Een ambulant begeleider gaat het contact aan voor langere duur en ondersteunt patiënten bijvoorbeeld in sociale contacten, bij planning van huishoudelijke en administratieve taken, geldzaken en contact met instanties. Ook kunnen zij ondersteunen bij het zoeken naar passende werkactiviteiten of hobby’s. 

    Verwijzersinformatie: Een patiënt kan via de huisarts, behandelend specialist of verpleegkundig specialist in contact komen met een organisatie in de buurt die ambulante begeleiding biedt. Een patiënt mag ook op eigen initiatief contact opnemen met een dergelijke organisatie. De gemeente gaat over de indicatiestelling. Dit gebeurt door middel van een ‘keukentafelgesprek’. Hiervoor kan mogelijk een wachttijd zijn.

    Vergoedingen: De vergoeding voor ambulante begeleiding verloopt via de gemeente.

Zorgzoeker

Zoek op basis van postcode naar zorgverleners in de buurt. lees meer

Zoek op kaart

Vind hulpverleners in de buurt. lees meer