Hulpmiddelen

Als je naaste een beroerte heeft gehad, kan hij of zij last hebben van klachten die hem of haar beperken in de zelfstandigheid. Het kan dan makkelijk zijn om een hulpmiddel te gebruiken voor sommige handelingen. Hieronder staan enkele websites die je naaste kunnen helpen bij het vinden van de juiste hulpmiddelen. Ook kan je naaste via de gemeente mogelijk in aanmerking komen voor aanschaf bij hulpmiddelen of ondersteuning hierbij. Dit gaat dan via het WMO-loket van je gemeente. Dit kan namelijk per gemeente verschillen.

 

young stroke toolbox Leven na een beroerte

Zorgnetwerk

Bij de zorg voor patienten na een herseninfarct of -bloeding kunnen diverse hulpverleners betrokken zijn. lees meer

Zorgnetwerk

Bij de zorg voor patienten na een herseninfarct of -bloeding kunnen diverse hulpverleners betrokken zijn. Onderstaand overzicht staan de meeste zorgverleners vermeld en wat zij bieden, hoe je naaste er terecht kan komen en of deze vergoed worden. Op de zorgzoeker kun je deze per regio vinden.


 • Een beroerte kan grote gevolgen hebben voor het leven van je naaste. Het veranderde leven vraagt om aanpassingen van  de patiënt en zijn of haar omgeving. De ambulant begeleider heeft aandacht voor deze veranderingen in de thuissituatie, zodat je naaste in de vertrouwde omgeving kan blijven functioneren. Een ambulant begeleider gaat het contact aan voor langere duur en ondersteunt je naaste bijvoorbeeld in sociale contacten, bij planning van huishoudelijke en administratieve taken, geldzaken en contact met instanties. Ook kun je naaste ondersteuning krijgen bij het zoeken naar passende werkactiviteiten of hobby’s. 

  Verwijzersinformatie: Je naaste kan via de huisarts, behandelend specialist of verpleegkundig specialist in contact komen met een organisatie bij hem of haar in de buurt die ambulante begeleiding biedt. Hij of zij kan ook op eigen initiatief contact opnemen met een dergelijke organisatie. De gemeente gaat over de indicatiestelling. Dit gebeurt door middel van een ‘keukentafelgesprek’. Hiervoor kan mogelijk een wachttijd zijn.

  Vergoedingen: De vergoeding voor ambulante begeleiding verloopt via de gemeente.


Zorgzoeker

Vind hulpverleners bij jouw naaste in de buurt. lees meer

Werk en studie

Informatie over de gevolgen van een beroerte voor de werk- of schoolsituatie van je naaste. lees meer

Werk en studie


 • Het grootste herstel van de gevolgen van een beroerte treedt op binnen 3-6  maanden. Tot ongeveer 2 jaar na de beroerte kan nog verder herstel optreden.
  Na 3 maanden afwezigheid van het werk neemt de kans op terugkeer in het (eigen) werk langzaam af.
  Als je naaste na 3-6 maanden nog ernstige lichamelijke of mentale beperkingen heeftt, is het belangrijk om met het behandelteam te overleggen over gerichte revalidatie.
  Daarbij is het ook van belang dat de revalidatie gericht is op het verbeteren van de vaardigheden die nodig zijn voor het eigen werk.

  Belangrijk

  • De Wet Poortwachter is van toepassing. lees meer op de website van het UWV.
  • De werkgever heeft 2 jaar lang de verplichting om het loon door te betalen.
  • De werkgever heeft 2 jaar lang de verplichting om zich in te spannen om je naaste te laten re-integreren in passend werk. Voor hem of haar geldt de verplichting om volop mee te werken.
  • Maak zo goed mogelijk gebruik van de mogelijkheden, 2 jaar lijkt lang, maar is toch ook snel om. Laat geen tijd verloren gaan.
  • Houd van begin af aan zoveel mogelijk contact met het werk.
  • Als je naaste na 2 jaar nog niet volledig aan het werk is, volgt een keuring voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) door UWV.


Hulpmiddelen

Als je naaste een beroerte heeft gehad, kan hij of zij last hebben van klachten die hem of haar beperken in de zelfstandigheid. Het kan dan makkelijk zijn om een hulpmiddel te gebruiken voor sommige handelingen. Hier vind je een aantal handige websites lees meer

Sport

Wil je naaste na een beroerte (weer) gaan bewegen? Uniek Sporten is het sportloket voor alle vragen rondom sporten en bewegen met een beperking. lees meer

Sport

Uniek Sporten is het sportloket voor alle vragen rondom sporten en bewegen met een beperking. Vraagt je naaste zich af welke mogelijkheden er in de omgeving zijn om te sporten met een beperking? Wil hij of zij advies over het zoeken naar een maatje of bijvoorbeeld hulpmiddelen? Uniek Sporten helpt met het vinden van een geschikte sport- of beweegmogelijkheid. Je naaste kan zelf op zoek gaan in de sportzoeker, maar de coördinator aangepast sporten kan hem of haar ook voorzien persoonlijk advies.

 

Verwijzersinformatie: Je naaste kan je op eigen initiatief aanmelden voor een sport naar keuze.

Vergoedingen: De kosten voor het beoefenen van een sport betaalt je naaste zelf. Hier zijn geen vergoedingen voor.


Levens­verzekering voor chronisch zieken

Als je naaste chronisch ziek is, bijvoorbeeld na een beroerte, kan hij of zij veel problemen tegenkomen met het afsluiten van een levensverzekering voor het afsluiten van een hypotheek. lees meer

Levens­verzekering voor chronisch zieken

Als je naaste chronisch ziek is, bijvoorbeeld na een beroerte, kan hij of zij veel problemen tegenkomen met het afsluiten van een levensverzekering voor het afsluiten van een hypotheek, zoals een overlijdensrisicoverzekering. Als chronisch zieke betaalt je naaste vaak meer premie dan een gezond iemand. Dit ligt aan de acceptatievoorwaarden van de verzekeraar.

Lees meer informatie hierover op:

Bespreek de situatie met de tussenpersoon. Mocht je naaste hier niet uitkomen, dan is onderstaande organisatie gespecialiseerd in het bemiddelen bij het afsluiten van een levensverzekering bij chronisch zieken:

 


Kinderopvang met sociaal-medische indicatie

In sommige gevallen kan je naaste na een beroerte in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. lees meer

Kinderopvang met sociaal-medische indicatie

Als mensen op jonge leeftijd een beroerte doormaken is er vaak sprake van een jong gezin. Door de gevolgen van een herseninfarct of -bloeding kan dit tot problemen leiden vanwege de beperkte belastbaarheid (vermoeidheid), prikkelgevoeligheid en problemen met dubbeltaken. Soms kan iemand niet meer werken na een beroerte en gaat de partner fulltime werken om financiële problemen te voorkomen.

Dit kan leiden tot problemen in de opvang van jullie kinderen. Je naaste kan dan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Dit is helaas niet bij iedereen bekend. Voor meer informatie kun je terecht bij de gemeente.

Lees hier meer informatie: