Over young stroke toolbox

Deze website is er speciaal voor mensen die op jonge leeftijd (onder de 50 jaar) te maken krijgen met een hersenbloeding, herseninfarct of een afwijking van de hersenvaten.

Beroerte op jonge leeftijd

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. Maar ieder jaar krijgen toch ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte; dus een herseninfarct of hersenbloeding. Omdat de ziekte hen op jonge leeftijd treft, heeft dit grote gevolgen voor hun dagelijks functioneren binnen gezin en werk.

Waarom speciale aandacht voor jonge mensen met een herseninfarct of -bloeding?

  • Bij jonge patiënten met hart- en vaatziekten is er soms een andere oorzaak dan de bekende risicofactoren voor slagaderverkalking (atherosclerose). Daarom wordt elke jonge patiënt besproken in een multidisciplinair overleg dat bestaat uit: een neuroloog, vasculair internist, cardioloog, gynaecoloog en verpleegkundig specialist.
  • De meeste onderzoeken naar de gevolgen en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten worden gedaan bij oudere patiënten. Door systematisch gegevens van jonge patiënten te verzamelen, krijgen artsen meer inzicht in de gevolgen en behandelingen van hart- en vaatziekten bij deze jonge patiënten.
  • Jonge patiënten met hart- en vaatziekten lopen soms tegen andere dingen aan dan oudere patiënten. Bijvoorbeeld problemen binnen het gezin, gezinsplanning, zwangerschap, hervatten van werk, sporten, hypotheken, etc.

Beroerte op jonge leeftijd


Wat is een beroerte?

Beroerte (stroke) is de verzamelnaam voor herseninfarcten en hersenbloedingen. Van alle beroertes is ongeveer 80% een herseninfarct en 20% een hersenbloeding.

Gevolgen van een beroerte

Lees hier informatie over de zichtbare en onzichtbare gevolgen van een beroerte. Deze gevolgen gelden niet voor iedereen. De een heeft er meer last van dan de ander. lees meer

Leven na een beroerte

Lees hier informatie over wat diverse hulpverleners voor je kunnen betekenen. En over werk, studie en sport na een beroerte. lees meer

Patiëntervaringen


Ervaringen Bas

Bas Wijnen was 27 jaar toen hij van het ene op het andere moment een herseninfarct kreeg. Hij stond volop in het leven en was net als leerkracht aan het werk. Hij vertelt wat er de afgelopen 2 jaar allemaal gebeurd is, met zowel zijn hoogte- als dieptepunten, en hoe hij zijn leven nu weer oppakt.

Ervaringen Lies

Lies had een AVM bloeding toen zij 40 jaar was. In deze video vertelt ze hoe ze dit heeft beleefd, hoe het behandeltraject verliep en hoe ze heeft gerevalideerd om weer zelfstandig te worden. Ze geeft ons een inkijk in hoe haar gezinsleven met jonge kinderen er na de hersenbloeding uitziet.

Ervaringen Emil

Emil was 49 jaar, vader van 3 en zelfstandig ondernemer toen hij een subarachnoidale bloeding kreeg. Hij vertelt over hoe het gebeurde, hoe het traject daarna verliep, hoe het zijn leven heeft veranderd en hoe hij het leven weer heeft opgepakt met de onzichtbare gevolgen van de bloeding.

young stroke toolbox

Over young stroke toolbox

Deze website is er speciaal voor mensen die op jonge leeftijd (onder de 50) te maken krijgen met een hersenbloeding, herseninfarct of een afwijking van de hersenvaten. Lees hier over oorzaken, behandelingen, gevolgen, het verder leven met deze gevolgen en wie je hiervoor nodig hebt in je regio. lees meer

Contact

Via dit mailadres kunnen geen medische vragen beantwoord worden, hiervoor kunt u terecht bij uw behandelend specialist of huisarts.
Vragen, reacties en suggesties naar aanleiding van de inhoud en teksten op de website zijn zeer welkom. Deze zullen wij in behandeling nemen en u een reactie geven.
contact

Samenwerkings­partners

De Young Stroke Toolbox werd ontwikkeld op basis van subsidiegelden van het Zorg Instituut Nederland (ZIN). lees meer