Werk en studie

Informatie over de gevolgen van een beroerte voor je werk- of schoolsituatie. lees meer

Werk en studie


  • Het grootste herstel van de gevolgen van een beroerte treedt op binnen 3-6 maanden. Tot ongeveer 2 jaar na de beroerte kan nog verder herstel optreden.
    Na 3 maanden afwezigheid van je werk neemt de kans op terugkeer in je (eigen) werk langzaam af.
    Als je na 3-6 maanden nog ernstige lichamelijke of mentale beperkingen hebt, is het belangrijk om met je behandelteam te overleggen over gerichte revalidatie.Daarbij is het ook van belang dat de revalidatie gericht is op het verbeteren van de vaardigheden die nodig zijn voor je eigen werk.
     


Doolhof van re-integratie

Bij het re-integreren kom je veel verschillende (zorg)professionals tegen. In dit overzicht lees je meer over de rollen die ze vervullen. lees meer

Doolhof studeren met een functiebeperking

Er zijn veel voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte. In dit overzicht lees je hier meer over.

lees meer

Video over wet verbetering poortwachter

In deze video en onderstaand bestand vind je een stapsgewijze uitleg voor een medewerker met werkgever.

Overzicht van wet verbetering poortwachter

Open het bestand en klik op de werknemer of -gever voor meer informatie over de routing rondom de bedrijfsarts. open het overzicht