Over de behandeling van een acuut herseninfarct

Een deel van de patiënten met een herseninfarct komt in aanmerking voor een acute behandeling om het bloedstolsel dat het herseninfarct heeft veroorzaakt op te lossen (intraveneuze trombolyse) en/of te verwijderen (intra-arteriële behandeling).

Behandelmogelijkheden


Intraveneuze Trombolyse

Trombolyse is een behandeling via een infuus met medicijnen die een stolsel in een bloedvat op kunnen lossen. Patiënten kunnen deze behandeling krijgen wanneer de klachten minder dan 4,5 uur geleden zijn opgetreden. lees meer

Intraveneuze Trombolyse

Trombolyse is een behandeling met een sterk werkende stof (rt-PA of alteplase) die een stolsel in een bloedvat op kan lossen na een herseninfarct. Deze stof dienen we toe via een infuus. Patiënten met een herseninfarct kunnen deze behandeling krijgen wanneer de klachten minder dan 4,5 uur geleden zijn opgetreden. Het doel van de behandeling is de schade van het infarct te voorkomen of te verkleinen.

De behandeling duurt ongeveer 1 uur en wordt uitgevoerd op de Spoedeisende Hulp (SEH). Vervolgens word je gedurende 24 uur bewaakt door een monitor op de Medium Care of stroke-unit. Via de monitor worden je vitale functies zoals het bewustzijn, de ademhaling, de bloedruk, het hartritme en het zuurstofgehalte in het bloed goed in de gaten gehouden.

Trombolyse kan niet toegepast worden bij een hersenbloeding, omdat het hier niet om een stolsel gaat maar om een bloeding. De behandeling zou de situatie dan juist verergeren.

Effect

Als deze stof binnen 4,5 uur na het ontstaan van de eerste klachten toegediend wordt, kan het stolsel oplossen. De hersenen krijgen dan weer voldoende zuurstof en voedingsstoffen, waardoor de schade in de hersenen beperkt blijft. Hersencellen die nog niet afgestorven zijn, kunnen zich dan snel herstellen. Hoe eerder het middel toegediend wordt, hoe groter de kans op herstel. Als de trombolyse niet binnen 4,5 uur plaats kan vinden, wordt dit niet meer toegepast. Uit onderzoek blijkt dat er dan vaak nauwelijks meer herstel optreedt. De voordelen wegen dan niet meer op tegen de risico’s.

Risico’s

De behandeling mag alleen worden toegepast bij mensen die geen bloeding hebben of geen verhoogd bloedingsrisico hebben. Dit omdat de behandeling bloedingen kan veroorzaken. Dit kan verschillen van een onderhuidse bloeding (blauwe plek) tot maag- of hersenbloedingen.

Intra-arteriële behandeling

Bij deze behandeling brengt de arts via de lies een dunne opvoerdraad (katheter) tot in het hoofd. Via de katheter wordt een dunnere katheter in tot in het afgesloten bloedvat ingebracht en wordt het bloedstolsel verwijderd. lees meer

Intra-arteriële behandeling

Als een bloedstolsel in een groot bloedvat in het hoofd zit, werken medicijnen om het stolsel op te lossen vaak onvoldoende. Ook kan het zijn dat de klachten al langer dan 4,5 uur bestaan. De arts kan in deze gevallen kiezen voor een intra-arteriële behandeling. Bij deze behandeling brengt de arts via de lies een dunne opvoerdraad (katheter) in tot in het hoofd. Via de katheter wordt een dunnere katheter tot in het afgesloten bloedvat ingebracht en wordt het bloedstolsel verwijderd.

Deze behandeling moet in de meeste gevallen starten in eerste 6 uur na het optreden van de klachten. Bij een zeer klein deel van de patiënten kan de behandeling alsnog binnen de eerste 24 uur plaatsvinden. Met behulp van een CT-scan van de hersenen en uw bloedvaten bekijkt de arts of je in aanmerking komt voor de behandeling. Soms wordt deze behandeling uitgevoerd onder algehele narcose.
 
De intra-arteriële behandeling wordt in een beperkt aantal ziekenhuizen uitgevoerd. Het kan zijn dat patiënten met aanwijzingen voor een herseninfarct eerst naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden gebracht, waar de intraveneuze trombolyse kan worden gegeven om te proberen het stolsel op te lossen. De behandelend
neuroloog ter plekke beoordeelt vervolgens of een intra-arteriële behandeling nodig is. Zo ja, dan zal de neuroloog je met spoed doorverwijzen naar een ziekenhuis dat deze specialistische behandeling kan uitvoeren.